Din vägvisare genom snåren

I sin marknadsföring går många på upptrampade invanda stigar. Det kan tyckas som en trygg vana.
Men för att lyckas i dagens föränderliga värld krävs det att man upptäcker allt det nya. Att man vågar för att vinna.

Känns det otryggt? För många är det nog så. Men det gäller att inse att människor som tillhör de nya generationerna har helt andra värderingar än
40-, 50- och 60-talisterna. De använder inte heller de traditionella medier som använts för marknadskommunikation sedan 1950-talet och i mångt och mycket fortfarande är nästan desamma.

Hur många ungdomar hämtar i dag sin information från lokala dagstidningar?
En minskande bråkdel.
Hur många unga tittar numera på TV via en konventionell TV-mottagare?
En minskande andel.
Redan under 2009 visste man att cirka 3 miljoner vuxna TV-tittare hellre valde att se programmen via datorn än TV:n.

Medietekniken förnyar sig i ett rasande tempo. De unga konsumenterna anpassar sig omedelbart.
Då kontrar du kanske med att din målgrupp är vuxna, etablerade människor som ännu inte tagit till sig allt det mest moderna. Visst, du kan säkert fortsätta i invanda spår några år till. Men plötsligt är de unga – den målgrupp som du just nu betraktar som mindre viktig – faktiskt den som du måste ägna hela din reklam- och informationsbudget. De har blivit din viktigaste målgrupp.

Så ta steget in i framtiden redan i dag.
Är du osäker på hur du ska hitta den rätta vägen så be oss leda dig rätt!

Webproduktion: Alexander Lindqvist • Copyright © Massmedia Reklam