Informera, lära eller gräva?

En och annan reagerar omedelbart på ordet journalistik. En del uppfattar någonting negativt. Andra ser möjligheterna.

Journalistiska uppdrag är mycket mer än att granska och gräva. Även om en växande del av vårt moderna samhälle uppfattar att det är just att bända och bryta som är journalistens huvuduppgift, så är det inte hela sanningen. 

Den journalistiska förmågan behövs även inom andra områden, till exempel för att föra fram informationsbudskap på ett seriöst och neutralt sätt. Det är därför som många erfarna journalister blir framgångsrika informatörer hos myndigheter och inom näringslivet.

För vad är egentligen skillnaden mellan en kritiskt granskande tidningsartikel och ett samhällsnyttigt informationsarbete? Det handlar om personliga attityder och diverse olikheter i mål och medel. Det som binder samman kategorierna är att de båda kräver research, kontakter, källor, insamling av faktaunderlag, med mera. Plus förmågan att skriva lockande texter.

Detsamma gäller kundtidningar och andra utåtriktade insatser för att sprida seriös vetskap som ska få mottagarna att förstå, reagera och agera på rätt sätt. Detta är faktiskt precis samma påverkansprocess som den "grävande" journalisten vill åstadkomma.

Många skapar själva sina informationsprodukter. Men fundera på om det inte kan vara mycket att vinna på att låta någon utomstående jobba med detta. Kan det tillföra nya infallsvinklar och grepp? Betyder det i så fall att mottagarna blir mer uppmärksamma? Går det att sätta ett ekonomisk värde på en sådan effekt? I så fall är det lätt att göra en kalkyl. Låt oss tillsammans börja räkna på din nya kundinformationskampanj.
 
Behöver du någon som svingar en vass grävande spade så finns även den kunskapen i vårt nätverk. Allt från "lagom bra" till internationellt mycket etablerade tidnings- och etermediajournalister.

Webproduktion: Alexander Lindqvist • Copyright © Massmedia Reklam