Vårt liv hänger på nätet

Människor lever alltmer som spindlar: Vi befinner oss ständigt sittande i ett nät.
Hela denna beteendeomvandling har skett under tjugo år – snabbare än någon annan infrastrukturell förändring i modern tid.

Det som i slutet av 1980-talet började som ett militärt forskningsprojekt i USA har blivit en stor del i alla människors vardag.
Under 1990-talet ökade antalet Internetanvändare markant. 2010 anser nog många att livet slutar fungera om 'nätet' inte fungerar. Det är lätt att förstå när det tidigare begränsningen till cirka 4,3 miljarder adresser nu är slut och ett nytt tekniksystem måste införas för att möjliggöra cirka 340 sextiljoner (!) användare.

Trots att Internet-användningen har kommit så långt, är det fortfarande vanligt att många organisationer och företag exponerar sig med hjälp av undermåliga och amatörmässiga webplatser. Det förekommer också att de är statiska och har ett innehåll som är detsamma år efter år. För att inte tala om hur illa de överensstämmer med den grafiska profil som man är noga med att använda i trycksaker, på skyltar och liknande. Argumentet är oftast att det inte går att producera för Internet på samma kontrollerade sätt – och om man verkligen vill göra det så blir det oerhört dyrt. Det resonemanget stämde förvisso år 2005, men är helt fel i dag.

I vårt nätverk finns alla de grundläggande kunskaperna om profilering och kommunikation. Vi har kombinerat detta med de nyaste tekniska redskapen för webpublicering och samverkan med många av de riktigt unga och heta webpublicisterna.

Låter det osäkert, svårt och dyrt?  Är det din uppfattning så fråga oss vad det egentligen handlar om. Då berättar vi mer om hur lite det faktiskt kostar. Du ska få veta hur snabbt och effektivt du kan arbeta med oss under en kort period för att därefter enkelt kunna sköta din webplats själv. Och märk väl: Utan att någonsin behöva riskera att den blir ful och ger ett amatörmässigt intryck.

Webproduktion: Alexander Lindqvist • Copyright © Massmedia Reklam