Kunskap är inte tung att bära

Den som vet och kan står alltid väl rustad. Om det gäller investering i kunskap som krävs i speciella lägen så borde det vara självklart för alla att se till att den finns.

Vill din organisation vara förberedd om det som inte får hända ändå händer? Då är vi din utbildningspartner.

Vi tränar dina medarbetare att:

  • möta media.
  • arbeta effektivt med pressreleaser
  • genomföra presskonferenser
  • möta skrivande journalister
  • möta radiojournalister
  • bete sig rätt framför en TV-kamera.
     

Har dina medarbetare grundläggande kunskaper i kriskommunikation?
Vi hjälper dig redan idag att eliminera många problem som troligen uppstår den dagen då det som inte fick hända faktiskt händer.

Har du inventerat din organisations förmåga att klara extraordinära händelser i samhället?
Vi hjälper dig att inventera hot/risker och hitta möjliga lösningar i samverkan med andra i din närhet.


Dessutom erbjuder vi
Vidareutveckling av medarbetarnas säljteknik
Det händer att man blir hemmablind. Ibland är det uppfriskande att möta okända människor.
Vill du att vi kommer som säljartränare vid din nästa konferens med marknadsorganisationen?
 

Webproduktion: Alexander Lindqvist • Copyright © Massmedia Reklam