Ordets makt är din möjlighet

Vi påverkas av så mycket i vår nutid. Många talar om att bilden har tagit över ordets och språkets betydelse i kommunikationen mellan människor.
Är det så?

Nej, det får vi innerligen hoppas.

För många tusen år sedan började människor överföra budskap med hjälp av enkla tecken. Dessa blev till bokstäver som fler än några få invigda kunde tyda. De blev till flödande språk som skapade förståelse och byggde kunskap.

Under lång tid har språket försett oss med texter. Men många anser att texter bygger på att snabbt och enkelt få sagt det som ska eller bör förmedlas – att texternas nyanser inte är värda mer än normalt smink på en scenartist.

Är det så enkelt? Kan man sätta ihop en trist, onyanserad text och därmed nå sina kommunikativa syften och mål?

Självklart inte. Det är med texter som med muntliga framställningar; de bygger på nyanser och på en tydlig medvetenhet om vart man vill. Det finns en hel del vetenskap bakom en framgångsrik påverkan som baseras på genomtänkt disposition och vässade formuleringar. Plus en smula finurlighet.

Ingen lagar sina egna tänder. Allt färre personer försöker laga sina egna bilar. Men alltför många fortsätter att författa sina egna reklam- och säljtexter.

Vi har lång erfarenhet av att det krävs mer. Vi vet hur man ska göra. Så låt oss få visa det.

Webproduktion: Alexander Lindqvist • Copyright © Massmedia Reklam