Den skarpaste ammunitionen: Rörliga bilder!

Det finns ingenting som så effektivt kan överföra känslor och budskap som rörliga bilder. I form av film, video och television.

Medietekniken rusar framåt. Det som var hett för några år sedan betraktas som antikviteter i dag.
Därför är det kanske inte något tungt argument att vi har producerat video och TV ända sedan 1983. Då var detta en blygsam del av vår verksamhet, men den växte raskt och blev till ett eget aktiebolag. Kring 1990 hade vi tagit positionen som ett av landet större privatägda produktionsbolag utanför storstadsregionerna.

1994 ombildades den verksamheten till en lokal TV-kanal. Under en treårig uppbyggnadsperiod hade MassMedia ett omfattande uppdrag som gick ut på att skapa Sveriges bästa kommersiella lokal-TV-kanal. Målet nåddes under slutet av 90-talet.

Detta innebär att vi har en gedigen samling av kunskaper och erfarenheter av produktion för video- och TV-området. Allt från kreativ idéutveckling till färdig master. Under årens lopp har vi servat många stora, både nationellt och internationellt välkända organisationer med filmproduktion. Ibland för internt bruk. Ibland för extern användning. Och inte sällan för TV-mediet i form av både program och reklaminslag.

Vi förfogar idag inte över någon egen produktionsteknik – och det är vi glada för. Utvecklingen är så snabb att en miljoninvestering blir värdelös redan inom ett år. Alltså väljer vi att samverka med olika teknikföretag. Finessen med det är att vi alltid kan skapa rätt arbetsteam för varje uppdrag och med anpassning till tänkt budget. Är det en stor TV-produktion så samverkar vi med det stora teknikföretaget som har en komplett OB-buss. Handlar det om ett enkelt reportage eller inspelning av en instruktionsfilm så väljer vi en ensam fotograf som är duktig och redigerar själv.

Det vi tillhandahåller är att fungera som producent, skriva manus, planera, regissera etc. Vi tar en huvudmannaroll – hela ansvaret. Det tjänar våra kunder på.

Webproduktion: Alexander Lindqvist • Copyright © Massmedia Reklam