Bilder för alla behov

Från det gamla klassiska hantverket med Hasselbladsutrustning och härligt omfångsrik kinefilm, till den senaste generationens professionella digitalteknik där snabbhet och hög kvalitet är kombinerad. Så beskriver vi våra möjligheter inom foto.

Att skriva om bilder är kanske den allra största utmaningen för en textmakare...
Just nu antar vi inte den, utan redogör snabbt i kortform för vad vi erbjuder våra kunder:

  • Reklamfoto
  • Reportagefoto av presskaraktär
  • Dokumentation – av tekniska lösningar eller som en del av redovisningen kring ett projekt
  • Dokumentation – av miljöer, människor, kultur eller liknande


Vi har en egen mobil full studioutrustning för att kunna genomföra omfattande uppdrag ute hos våra kunder.

Vår teknikutrustning för digital bildbehandling ligger i frontlinjen och våra kunskaper bygger på mer än tio års erfarenheter av bildarbete i datormiljö.

Webproduktion: Alexander Lindqvist • Copyright © Massmedia Reklam