Hör av dig!

Vi väntar på dina frågor.
Om råd. Om idéer. Om vad du får för dina pengar.

Dagens behov av förnyelse i kommunikationen är inte lätt att klara av. Alla vet vi vad som krävs, men alltför få ser möjligheterna som ligger i nya medier och den nya tekniken. Att orka hänga med blir alltmer nödvändigt, men vem orkar ägna tid och kraft åt detta..?

Hela problematiken kan symboliseras med det gamla talesättet ”Det är synd att den behövs – men det är tur att den finns”, sa flickan om parfymen.

MassMedia säljer inte parfym, men vi erbjuder dig att bli din partner och att ta ansvar för att din kommunikation kommer att ’lukta gott’. Låt oss utveckla dina möjligheter att skapa attraktionskraft som ger dig lönsamhet – både på kort och lång sikt.

MassMedia Reklam & Television
Mantorp

Kontaktperson:  Göran Lindqvist
e-post:               gli@massmedia.se
Mobiltelefon:       0708-436 346


Det kostar aldrig att fråga oss om:

 • Grafiska profilprogram
 • Kommunikativa plattformar
 • Branding (varumärkesaktiviteter)
 • Marknadsföring & PR
 • Mediarådgivning
 • Produktion av annonser och trycksaker
 • Fotografering / bildskapande
 • Informationsinsatser (kundtidningar o d)
 • Web-design (färg & form)
 • Web-produktion (innehåll/uppdatering)
 • Video- & TV-produktion
 • Ljudproduktion
 • Radiospots (idé och produktion)
 • TV-spots (idé och produktion)
 • Manualer / Handböcker
 • Journalistisk verksamhet

 

Webproduktion: Alexander Lindqvist • Copyright © Massmedia Reklam