Kunskap är vårt kapital

Att kunna det man gör är grunden till all framgång – ett ”kapital” som är viktigare än något annat.

Mediavärlden är överfull av aktörer som tycker det är ’ball’ att jobba med reklam, TV, radio och web, men tyvärr är deras förutsättningar inte alltid de rätta.

För att kunna leva upp till alla de krav som borde ställas av från uppdragsgivarna, krävs social kompetens, kunskaper om kommunikationens mysterier, tekniskt know how och insikter om den snabba förändringsprocessen i media och de nya villkoren som gäller för produktion och konsumtion av det som skapas.

Vem lämnar sin trasiga bil till skomakaren? Vem ber brevbäraren fixa blindtarmsoperationen? Förmodligen endast de som inte förstår att rätt värdera yrkeskunskap.

Vi har den. Vi kan. I nätverket för MassMedia finns inga medarbetare som hoppas få chansen att lära sig – bara personer som har gedigen kunskap om det som är deras uppgifter i ett projekt.

Webproduktion: Alexander Lindqvist • Copyright © Massmedia Reklam