Du ska alltid veta vad som gäller

Reklam- och mediabranschen anses fortfarande en aning ’flummig’… Det är en inrotad föreställning att det är omöjligt att sätta pris på kreativ verksamhet. Snack!

Redan i början av 80-talet började vi bygga upp en kalkylteknik för att bli bland de första att jobba med fast pris på både små och stora uppdrag. Vi lärde oss att det är betydligt bättre att lösa oenigheter innan man startar, än att tvista om saker i efterhand.

Från MassMedia får du alltid klara besked, fasta kostnader, ständig återrapportering och tydlig redovisning. Sagt är sagt. Lovat är lovat.

Men för att allt ska kunna bli rätt tar vi oss friheten att ställa samma krav på våra uppdragsgivare och deras personal, som på oss själva. Genom att vara tydliga får vi en öppnare attityd, trivsammare klimat och en ökad förståelse som minskar glappet mellan vad kunden hoppas och det vi åstadkommer – ett fenomen som annars tycks vanligt bland köpare som valt fel leverantör och blivit missnöjda. Kvalitet är ju faktiskt en definition av hur förväntningar uppfylls.

Webproduktion: Alexander Lindqvist • Copyright © Massmedia Reklam