Vet du, så vet vi

Små tillverkande företag är skraja för att vända sig till reklam- eller web-byråer. ”Det blir alltid så dyrt”, är ett vanligt argument… Men varför? Troligen för att man pratat om olika tankebilder.

Vill du ha en Volvo Amazon eller en Jaguar?

Det är första frågan för att vi ska veta vilken bild du har av dina behov och förväntningar. Ringar vi sedan in hur mycket du tänkt satsa så vet vi vad som gäller. Finns det en budget så har vi alltid kloka förslag.

Det finns branschkollegor som antyder en låg slutkostnad, men som under arbetets gång upptäcker hundra orsaker att dryga ut slutfakturan. Trist för kunden, tycker vi. Ännu tråkigare för byrån som inte förstår sin egen verksamhet och inte kan göra rimliga kalkyler.

Samverkar du med MassMedia behöver du aldrig tveka.
Genom vårt nätverk sätter vi samman arbetsgrupper efter behov och budget.
Du får alltid fast pris och vi är noga med att vara tydlig kring frågan om vad som skulle kunna förändra kostnaderna. Sedan genomför vi det hela på rätt tid.

Våra kunder gillar oss ofta för vårt arbetssätt och vår affärsmoral! 

Webproduktion: Alexander Lindqvist • Copyright © Massmedia Reklam