Ständig spaning på ingenjörerna

En gång i tiden var kvalitet i kommunikation något helt annat än idag. Då kunde en art director sitta i dagar för att forma anfanger i en broschyr.

Sedan tio år har kvalitet definierats genom andra värden; på rätt sätt – med rätt budskap – i rätt tid – till rätt mottagare – till rätt kostnad i förhållande till förväntade resultat. Datorstödd produktion har gjort det möjligt att göra saker enklare och snabbare. Och visst är det bra.

Mediautvecklingen har kommit upp i ett rasande tempo, och många undrar vart vi är på väg. Det finns bara ett svar: In i en ännu mer förändrad framtid! Det vi idag ser som revolutioner kommer att vara helt ’ute’ om några år. Den som inte hänger med eller ber om hjälp för att följa utvecklingen har förlorat greppet om morgondagen.

Därför lägger vi mycket kraft på spaning och kompetensutveckling för kunna följa utvecklingen av tekniska möjligheter för snabb, snygg och effektiv kommunikation till vettiga kostnader.

Ibland kan man tycka att utvecklingsingenjörerna borde ta en lång paus, men vi har valt att vara kompisar med dem som styr vår framtid. Helt enkelt för att det ger oss den styrka som våra kunder behöver.

Webproduktion: Alexander Lindqvist • Copyright © Massmedia Reklam