Vi sätter ihop ett vinnande lag

I vår grundorganisation finns gedigen kunskap om media, projektarbete, ekonomi och andra förutsättningar för att bygga långsiktiga relationer på stabil affärsmässig grund.

MassMedia har också bemanning för kvalificerad rådgivning i media- och kommunikationsfrågor, projektledning, kalkylering/budgetering, profilering, copywriting, bildframställning, grafisk produktion, web-design, etc.

Men istället för att ha en egen organisation som innehåller alla de specialister som krävs för att kunna jobba på en total mediabredd, så väljer vi medverkande ur ett omfattande nätverk av egna företagare – var och en med sin nischkunskap.

På så sätt kan vi sätta ihop ett vinnande lag för varje match. Vi tvingas aldrig kalkylera in kostnader för funktioner som inte behövs och kan därför skapa projektkalkyler som siktar mot ett slutresultat istället för kostnadstäckning.

Vår kund får helt enkelt ett bättre resultat till lägre kostnad! 

Webproduktion: Alexander Lindqvist • Copyright © Massmedia Reklam